Achtergrond

Binnen de dieptepsychologie is de analytische therapie een vorm van psychotherapie die haar oorsprong vindt bij C.G. Jung. Analytische therapie combineert inzichten uit diverse scholen die voortgebouwd hebben op het gedachtegoed van Jung. Het is een psychodynamische therapievorm waarin de analyse van onbewuste processen centraal staat.

In de dieptepsychologie is ‘het zelf’ zowel het centrum van je persoonlijkheid – de kern van waaruit je bewust handelt – als het geheel van je persoonlijkheid, waarbij het onbewuste je gedrag grotendeels aanstuurt. Wie ben je? En wie ben je zelf?